Anders Hedlöf, VD på ABT Rental, kommenterar i Tema Transport det faktum att allt fler entreprenadföretag väljer att hyra sina maskiner istället för att äga dem själva.

“Entreprenadföretag som hyr maskiner till uppdrag slipper den ekonomiska bördan av att finansiera ett arbetsfordon. Detta är speciellt aktuellt för mindre företag som kanske saknar de finansiella muskler som ett större företag har.”

I en byggbransch som är präglad av hård konkurrens är det viktigt för entreprenadföretag att leverera kostnadseffektiva tjänster. Detta tros vara en anledning till att entreprenadföretag väljer att hyra i stället för att köpa maskiner. Ytterligare en anledning är att det ökar flexibiliteten hos entreprenadföretagen som kan åta sig större uppdrag med olika sorters maskiner.

Läs hela nyheten i Tema Transport här.